Kako je zasnovano poizvedovanje po dokumentih?

Poizvedovanje po dokumentih je zasnovano tako, da je skladno z zakonodajo s področja zdravstvenega varstva in varovanja osebnih podatkov. Najosnovnejši nabor podatkov (Povzetek podatkov o pacientu) je dostopen zdravstvenim delavcem, pri čemer ima pacient za te podatke možnost, da dostop prepove. Ostala zdravstvena dokumentacija je dostopna  v skladu z omejitvami, ki jih opredeljuje Pravilnik o pooblastilih za obdelavo podatkov v Centralnem registru podatkov o pacientih, Uradni list RS, št. 51/16. Pooblastila za pridobivanje dokumentov izhajajo iz poklicnih pooblastil, opredeljenih v Registru zdravstvenih delavcev.  Tako imajo npr. do dokumentacije dostop zgolj zdravniki, nadalje pa je dostop omejen na strokovno področje (vrsto zdravstvene dokumentacije). Ob vsaki poizvedbi se preverjata vrsta zdravstvene dejavnosti nastanka dokumenta ter vrsta zdravstvene dejavnosti poizvedujočega zdravnika. Preverja se tudi, ali je pacient naročen v ustanovi, od koder se izvaja poizvedba.  Neomejen dostop do pacientove dokumentacije ima zgolj izbrani osebni zdravnik.