Kakšen je splošni postopek, s katerim pacient omeji obseg posredovanja zdravstvene dokumentacije (odpustnega pisma) v elektronski obliki pri določenem izvajalcu zdravstvene dejavnosti?

Glede na veljavno zakonodajo (Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (Uradni list RS, št. 65/00 in 47/15, člen 14 c.) je obdelava podatkov iz CRPP dopustna brez privolitve pacienta. Ni torej zakonske podlage, po kateri bi pacient omejeval možnosti izmenjave dokumentov. Informacijski sistemi izvajalcev zdravstvene dejavnosti praviloma ob shranjevanju odpustnice v lokalni arhiv le-to pošljejo tudi v CRPP, kjer je le-ta na voljo drugim izvajalcem. To pa ne pomeni, da lahko kateri koli zdravstveni delavec pridobi dokument (odpustnico). Dostop do odpustnic in izvidov je omogočen zgolj zdravnikom. Osebni zdravnik dostopa brez omejitev, specialisti pa na podlagi napotnice oz. pacientove izrecne privolitve. Nadalje je dostop omejen glede na strokovna področja oz.na vrsto zdravstvene dejavnosti, ki jo opravlja poizvedujoči zdravnik (le ta se mora ujemati s področjem, kjer je nastal dokument). Primer: Izvidi in odpustnice s področja psihiatrije so dostopni zgolj psihiatrom v ustanovi, v kateri je pacient naročen (ima veljavno napotnico). Drugim psihiatrom je dostop omogočen pod pogojem, da pacient da izrecno privolitev (le-ta je lahko časovno omejena). Specialistom drugih strok vpogled ni dovoljen.

Ima pa pacient možnost, da prepove vpogled v Povzetek podatkov o pacientu. Povzetek je sicer dostopen vsem zdravstvenim delavcem, vsebuje pa najpomembnejše zapise o zdravstvenem stanju (npr. alergije, cepljenja, diagnoze). Pacient lahko prepoved poda preko portala zVEM. Prepoved bo veljala zgolj za povzetek, ne pa tudi za izvide oz. odpustnice, do katerih je dostop omejen na zgoraj navedeni način.