Na pregledu sem v ustanovi prejel ambulantni in laboratorijski izvid. Zakaj v portalu zVEM vidim ambulantni izvid, ne pa tudi laboratorijskega izvida?

Trenutno se v CRPP shranjujejo zgolj naslednje vrste dokumentov: ambulantni izvid, odpustno pismo, povzetek podatkov o pacientu. Laboratorijski izvidi se trenutno še ne shranjujejo.