V portalu zVEM najdem povzetek podatkov o pacientu. Zakaj v povzetku ni podatkov?

Podatki so vidni, če so jih izvajalci zdravstvene dejavnosti shranili v Centralni register podatkov o pacientu. Nekatere ustanove še ne pošiljajo podatkov v CRPP, ker še niso ustrezno prilagodile lokalne informacijske sisteme. V zvezi z manjkajočimi podatki se lahko obrnete na zdravstvene ustanove, kjer ste bili obravnavani.