Kaj pomeni podatek o ustreznosti hitrega antigenskega testa?

Podatek o ustreznosti hitrega antigenskega testa pomeni, ali je določen test priznan kot ustrezen za uporabo na območju Republike Slovenije. Ustreznost hitrih antigenskih testov presoja strokovna skupina Ministrstva za zdravje, ki objavlja aktualni veljavni seznam (šifrant) testov na spletni strani v rubriki “Ustreznost hitrih antigenskih testov”. Šifrant testov je dostopen tudi na spletni strani https://sifranti.nijz.si/covid-resitve/?sif=COVT_TES.

Če izvajalec testiranja želi uporabljati test, ki ga še ni v uradnem šifrantu testov, naj pošlje pobudo na e-naslov gp.mz@gov.si.