Kako dostopati do avtoriziranih izvidov?

Radiologi ali zdravniki lahko vse izvide, ki so jih napisali, in so še vedno prisotni v teleradiološkem okolju (preiskave in izvidi ostanejo v sistemu omejen čas), najdejo v mapi »Avtorizirano«.