Kje je seznam zahtevkov za obravnavo?

Vsi zahtevki za prijavljenega uporabnika so v vsebinskem sklopu »Izvidi«. Zahtevki, dodeljeni posameznemu uporabniku, so v mapi »Čaka na izvid«. Če je uporabnik član različnih uporabniških skupin, vidi tudi čakalne sezname za skupine, ki jim pripada. Uporabnik lahko začne s pisanjem izvida tako, da v mapi »Čaka na izvid« izbere zahtevek in klikne »Odpri«. Če uporabnik želi napisati izvid za preiskavo, ki je bila dodeljena eni od njegovih uporabniških skupin, mora najprej preiskavo dodeliti sebi. To naredi tako, da za določeno preiskavo izbere »Določi radiologa/zdravnika« in v iskalnem oknu izbere samega sebe. Preiskava je tako dodeljena posameznem uporabniku in se premakne v uporabnikovo mapo »Čaka na izvid«.