Kje so oddani zahtevki (seznam zahtevanih obravnav)?

Do seznama zahtevanih obravnav, ki v teleradiologiji še niso bile zaključene, lahko dostopate tako, da izberete možnost »Prispele zahteve za izvid/drugo mnenje«. Enako velja za zahteve po posredovanju v druge ustanove, le da je seznam teh viden v mapi »Posredovano bolnici«.