03.06.2020 Vzdrževalna dela v PDC Ljubljana

3.6.2020 bodo od 22:00 do 24:00 potekala vzdrževalna dela na IT
infrastrukturi v PDC Ljubljana. Ocenjujemo, da bo prišlo do 10 minutnih
motenj v delovanju aplikacij eNaročanje in RPPE