04.05.2020 Vzdrževalna dela PDC Ljubljana in DRC Maribor

4.5.2020 bodo od 22:00 do 23:00 potekala vzdrževalna dela na IT
infrastrukturi v PDC Ljubljana in DRC Maribor. Ocenjujemo, da bodo
aplikativne storitve eRecepti, CRPP, RPPE, zVem, VS, IPPO in eNaročanje
imele 30 minutne motnje od 22:00 do 23:00