06.05.2020 vzrževalna IT dela v PDC Ljubljana

6.5.2020 bodo od 22:00 do 23:00 potekala vzdrževalna dela na IT
infrastrukturi v PDC Ljubljana. Ocenjujemo, da bo aplikativna storitev
eNaročanje imela 30 minutne motnje od 22:00 do 23:00.