07.05.2020 vzrževalna IT dela v PDC Ljubljana in DRC Maribor

7.5.2020 bodo od 22:00 do 23:00 potekala vzdrževalna dela na IT
infrastrukturi v PDC Ljubljana in DRC Maribor. Ocenjujemo, da bo
aplikativna storitev RPPE imela 30 minutne motnje od 22:00 do 23:00.