12.03.2020 vzdrževalna dela IT v PDC Ljubljana

12.3.2020 bodo od 22:00 do 24:00 potekala vzdrževalna dela na IT
infrastrukturi v PDC Ljubljana. Ocenjujemo, da bodo aplikativne storitve
imele nekajminutne motnje.

Objavljeno: 10.03.2020 11:45