26.05.2020 Vzdrževalna dela PDC Ljubljana

26.5.2020 bodo od 22:00 do 22:30 potekala vzdrževalna dela na IT
infrastrukturi v PDC Ljubljana. Ocenjujemo, da bo prišlo do 15 minutnih
motenj na aplikaciji eNaročanje.