Dodatna kontrola BPI predpisovalca in razloga obravnave

S 1. novembrom 2016 bo na centralnem delu eRecepta začela delovati kontrola, ki bo preverjala prisotnost podatka o razlogu obravnave pri predpisovanju ter o BPI šifrah organizacije in zdravnika pri izdaji.

V skladu z Navodilom za izpolnjevanje listine recept in listine recept za osebno rabo je zdravnik dolžan izpolniti rubriko »razlog obravnave«. V kolikor rubrika ni izpolnjena, bi praviloma moral farmacevt tak recept zavrniti. Na centralnem delu eRecepta bo vpeljana kontrola, ki bo preverjala prisotnost tega podatka pri predpisovanju. Nepopolnih receptov ne bo možno podpisati in oddati v centralni del eRecepta. Tako ne bo prihajalo do situacij, ko pacient pride v lekarno, kjer mu nato zavrnejo recept.

Zeleni recepti, ki jih zdravnik predpiše na papirnati obrazec, se v sistem zapišejo pri izdaji zdravil. Farmacevt v sistem vnese BPI šifro organizacije predpisovalca (npr. zdravstveni dom, zasebna ambulanta, ipd.) in BPI šifro zdravnika, ki je recept predpisal. Na sistemu bo vpeljana kontrola, ki preverja prisotnost teh podatkov pri izdaji. S tem bo izboljšana varnost za pacienta in uporabnost sistema, saj bodo v sistemu zabeleženi vsi podatki o predpisih in izdajah, ne samo o tistih, ki so bili predpisani elektronsko.

Od 1. novembra 2016 zapis predpisa ali izdaje brez zgornjih podatkov ne bo možen.

Navodila za povezovanje s centralnim delom eRecepta in ustrezno pošiljanje podatkov so na voljo v tehnični dokumentaciji, komponenta za povezovanje je na voljo preko povezave Integracijska komponenta.