eNaročanje – uveljavitev novih pravil OZZ

Od danes, 8. 5. 2020, je sistem eNaročanja dopolnjen skladno s spremembami Pravil OZZ.

Pripravljena sta dva scenarija podaljšanja veljavnosti napotnice:

1. Sistem eNaročanja samodejno podaljša veljavnost napotnice. V primeru, da je na temelju izdane napotnice določen termin izven
trenutne veljavnosti napotnice, centralni sistem eNaročanja podaljša veljavnost napotnice za 30 dni po datumu novega termina.

2. Veljavnost napotnice se podaljša z vnosom števila mesecev podaljšanja. Zaposleni pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti, ki imajo za to ustrezna
pooblastila, lahko v lokalni sistem vnesejo želeno število mesecev podaljšanja veljavnosti napotnice. Za podroben postopek vnosa števila
mesecev za podaljšanje veljavnosti napotnice se lahko izvajalci zdravstvene dejavnosti obrnejo na ponudnika svoje lokalne informacijske rešitve.

Skupno trajanje veljavnosti napotnice glede na Pravila OZZ ne sme presegati 36 mesecev. Kontrola tega pravila je vključena v centralni sistem eNaročanja.

Za vsa morebitna dodatna vprašanja v zvezi s tehnično rešitvijo podaljšanja veljavnosti napotnice na centralnem sistemu eNaročanja
naj se uporabniki obrnejo na prvi nivo podpore uporabnikom eZdravja (e-pošta: podpora@ezdrav.si; telefonska številka: 080 72 99; spletni portal: https://podpora.ezdrav.si).