Izdaja EU DCP, 2.12.2021

Izpad DCP je bil odpravljen.