Izpad eNaročanja – odpravljeno

V sistemu eNaročanja trenutno zaznavamo motje v delovanju, napake odpravljamo.

Elektronsko naročanje je trenutno nedelujoče.

Sistemi zopet delujejo.