Motnje na portalu zVEM, 14.05.2024

Trenuto beležimo motnje na portalu zVEM, zVEM plus in zVEM portal za oddajo obrazcov. Motnja se aktivno odpravlja.