Motnje na zVEM portalu, 16. 01. 2021 – odpravljeno

Trenutno zaznavamo motnje v delovanju portala zVEM.

Reševanje je v teku.