Motnje pri delovanju portala zVem, 2. 4. 2022

Beležimo težave pri delovanju storitev portala zVem, zVem Plus in mobilne aplikacije zVem.

Težava je odpravljena.