Motnje pri delovanju portala zVem, 02. 04. 2022

Beležimo težave pri delovanju storitev portala zVem, zVem Plus in mobilne aplikacije zVem.

Težava je odpravljena.