Motnje pri dostopu portala zVEM, 17.02.2021 – Odpravljeno

Trenutno zaznavamo motnje pri dostopu portala zVEM. Motnja se aktivno odpravlja.