Motnje v CRPP, 20.01.2020 – odpravljeno

Trenutno zaznavamo motnje v CRPP. Motnja se aktivno odpravlja.