Motnje v delovanju portala za eNaročaanje, 19.10.2023, 10:43

Spoštovani!Obveščamo da je portal za naročanje deloval z zmanjšano odzivnostjo od 10:43 do 11:45. Težave so potem bile odpravljene.