Motnje v delovanju Znet, 27.08.2021, 8:52

Trenutno beležimo motnje v delovanju VPN dostop do Znet omrežja.

Uporabniki ne prejemanjo potrditvenih SMS kod. Težava je na strani ponudnika linije Telemach.

Prosimo da se obrnete direktno na ponudnika linije.