Motnje v delovanju zVem portala,14.02.2024

Spoštovani! Trenutno beležimo motnje v delovanju portala Zvem. Težava je odpravljena.