Nadgradnja VS sistema (dopolnitve & popravki), 25.09.2023 od 22:30 do 23:13

Obveščamo Vas, da se bo v PONedeljek 25.09.2023, na (VS) Varnostni_shemi, med 22:30 – 23:13, izvajal servisni poseg. Izpad delovanja ni predviden.