Najava posega eRecept 19.1.2021 med 22:30 in 23:00

19.1.2021 med 22:30 in 23:00 bo izveden poseg na eReceptu (namestitev nove verzije aplikacije). Ocenjujemo, da bo prišlo do krajše prekinitve delovanja eRecepta (cca 10 minut).