Najava posega na CRPP – poseg 12.3.2024, 22:10

Spoštovani!Dne 12. 3. 2024 22:10 se bo izvedla nadgradnja na CRPP Demographics Server (nov), Terminology Server (nov), ABAC, Auth Broker, Auth Proxy, EHR Server, IHAdapter, ThinkXDS. Izpad servisov ni pričakovan, z izjemo Terminology Server (pdc-termapp-1), kjer se predvideva največ 5 minutni izpad.