Najava posega na portalu zVem, 13. 12. 2019

Obveščamo, da bo v petek, 13. 12. 2019 med 13.00 in 13.15 izveden posegna portalu zVEM. V tem času portal ne bo dostopen in bo prikazano obvestilo, da se izvajajo vzdrževalna dela.
Na delovanje drugih rešitev poseg ne bo vplival.

Objavljeno:12.12.2019, 14:10