Najava posega nadgradnja aplikacije Teleradiologija , 17.11.2021 , med 18:00 in 20:00

Najavljamo poseg na teleradiologiji, ki bo vplival tudi na telekap. Narejen bo zagon na novi strežniški infrastrukturi, vpeljava HA in sekundarne lokacije.

Zaradi nadgradnje,  bo predvideno nedelovanje sistema Teleradiologija ter onemogočen prenos slikovnega gradiva pri Telekap obravnavi.