Nedelovanje CRPP/IH

Trenutno beležimo težave pri dostopu do CRPP/IH.