Nedelovanje portala zVEM

Trenutno beležimo težave pri delovanju portala zVem. Napaka je bila odpravljena.