NUJNA vzdrževalna dela dne 29.12.2020

29.12.2020 bodo med 21:00 in 01:00 potekala NUJNA vzdrževalna dela.
Poseg ne bo imel vpliva na storitve. Lahko pride do motenj na samih končnih lokacijah.