Obvestilo – spremenjeno potrdilo o opravljenih Covid testih

Z dnem 9.6. 2021 je v CRPP uvedena nova različica dokumenta Povzetek testiranj na Covid-19 se lahko uporablja kot dokazilo o opravljenih testih. Na dokumentu je poleg datuma navedena tudi ura izvedbe testa. Navedena sta komercialno ime in proizvajalec hitrega testa. Poleg ZZZS številke je naveden tudi EMŠO.

Nova različica dokumenta je na voljo pacientom preko portala zVEM ter izvajalcem zdravstvene dejavnosti preko njihovih lokalnih informacijskh sistemov.