Odpoved vseh nenujnih zdravstvenih storitev

Odlok o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi
zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 32/20)
določa, da se do nadaljnjega pri vseh izvajalcih zdravstvene dejavnosti
odpovejo vsi specialistični pregledi in operativni posegi, razen
zdravstvenih storitev, označenih s stopnjo nujnosti “nujno” in “zelo
hitro”, onkoloških storitev in obravnave nosečnic.Iz navedenega razloga
obveščamo vse paciente, da je točnost terminov/okvirnih terminov, ki so
objavljeni na spletni strani, v času izvajanja ukrepov zmanjšana. K
objavljenim terminom/okvirnim terminom je namreč treba prišteti najmanj
obdobje izvajanja začasnih ukrepov. Paciente, ki jim v času izvajanja
začasnih ukrepov ne bo izvedena zdravstvena storitev, se bo v
najkrajšem možnem času po zaključku začasnih ukrepov uvrstilo na nove
(dodatne) termine, pri čemer bodo imeli prednost pred pacienti z isto
stopnjo nujnosti, ki se bodo v času izvajanja ukrepov šele naročali na
zdravstveno storitev.

Ministrstvo za zdravje

 

Objavljeno 31.03.2020 ob 09:05