Storitev elektronskega naročanja na zdravstvene storitve

Če ste prejeli potrdilo o izdani e-napotnici, lahko pokličete klicni center za storitev elektronskega naročanja na brezplačno telefonsko številko 080 24 45.

Svetovalcu boste morali posredovati ZZZS številko pacienta in številko e-napotnice, ki sta navedeni na potrdilu o izdani e-napotnici.

Svetovalec vas bo naročil na izbrano zdravstveno storitev in vam sporočil termin pri izvajalcu zdravstvene dejavnosti.