Poseg na CRPP, 27.11.2020

Danes 27.11.2020 med 12:00 in 13:00 bo izveden poseg na CRPP. Poseg predvidoma ne bo vplival na razpoložljivost
CRPP in drugih storitev eZdravja.