Poseg na portalu zVEM, 19.4.2021 ob 19.00

Obveščamo, da bo 19.4.2021 ob 19.00 na portalu zVEM potekal poseg, ki bo trajal največ 15 minut. V vmesnem času portal ne bo dosegljiv.