Poseg na portalu zVEM, 29.09.2021; 22.00-22.30

Danes bo ob 22.00 potekal poseg na portalu zVEM. Med 22.00 in 22.30 lahko pride do motenj/izpada delovanja aplikacije, portala zVEM in portala zVEMplus.