Povzetek sprememb eNaročanja za paciente od 31.3.2020

Naročanje in upravljanje čakalnih seznamov v obdobju začasnih ukrepov za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-Cov-2 na osnovi odloka o začasnih ukrepih na področju zdravstvene dejavnosti zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19, ki je stopil v veljavo z dne 31.3.2020

Objava: https://www.gov.si/teme/koronavirus/za-izvajalce-zdravstvene-dejavnosti/

 

Objavljene čakalne dobe (termini in okvirni termini) zdravstvenih storitev v času epidemije COVID-19

Izvajanje zdravstvenih storitev v času veljavnosti odloka poteka v mnogo manjšem obsegu, zato termini in okvirni termini, ki so objavljeni na spletni strani https://cakalnedobe.ezdrav.si/, v veliki meri ne držijo. Enako velja tudi za dodeljene termine pri spletnem naročanju. Obvestilo Ministrstva za zdravje je objavljeno na spletnih straneh. K objavljenim terminom oziroma okvirnim terminom je namreč treba prišteti (najmanj) obdobje izvajanja začasnih ukrepov.

 

Izdajanje napotnih listin je brez omejitev.

 

Roki za predložitev napotnih listin ostajajo nespremenjeni.

  • za stopnjo nujnosti nujno: najpozneje naslednji dan,
  • za stopnjo nujnosti zelo hitro: v petih dneh,
  • za stopnjo nujnosti hitro ali redno: v 14 dneh po njeni izdaji.

 

Oblike naročanja pacientov na zdravstvene storitve

  • ukine se samo osebno naročanje,
  • spodbuja se e-naročanje prek portala zVEM, spletne strani https://narocanje.ezdrav.si in telefonsko naročanje na brezplačni telefonski številki 080 24 45.

Opomba: upoštevati je potrebno zmanjšano natančnost terminov oziroma okvirnih terminov, in neizvajanje storitev stopnje “redno” in “hitro” v obdobju po 11. 3. 2020.

 

Uvrščanje pacientov na čakalni seznam – roki za uvrščanje in obveščanje

V času epidemije se pacientom lahko posreduje obvestilo, da bodo o točnem terminu obveščeni v najkrajšem možnem času po zaključku začasnih ukrepov, in da objavljeni termini oziroma okvirni termini ne odražajo nujno dejanskega stanja. Glede na odpoved velikega števila terminov v času epidemije, bo namreč pacientom potrebno zagotoviti nove (dodatne) termine za vse odpovedane zdravstvene storitve, kar bo podaljšalo sedaj objavljene čakalne dobe.

 

Obveščanje pacientov o odpovedanih terminih v času veljavnosti začasnih ukrepov

Obvestilo o odpovedi terminov zaradi izvajanja odloka o začasnih ukrepih v času epidemije bo objavljeno na spletni strani izvajalca zdravstvene dejavnosti in na vseh vhodih v stavbo izvajalca zdravstvene dejavnosti.

Za boljšo obveščenost pacientov in v skladu z možnostmi posameznega izvajalca zdravstvene dejavnosti predlagamo, da paciente o odpovedi njihovega termina v času epidemije obveščate tudi individualno, zlasti paciente, za katere je na voljo elektronski naslov oziroma številka mobilnega telefona (SMS sporočilo).

 

Obveščanje pacientov, ki so jim termini zdravstvenih storitev odpovedani v času začasnih ukrepov, o novih terminih ali okvirnih terminih

Izvajalci zdravstvene dejavnosti zaradi izjemnih okoliščin (epidemije, ki je ni mogoče obvladovati z običajnimi sredstvi in ukrepi) ne bodo mogli izvesti zdravstvenih storitev v predvidenih terminih. Zaradi tega ne bo prenehala veljavnost napotnic. O novem terminu bodo pacienti obveščeni najkasneje 30 dni po prenehanju veljave odloka.

 

Postopek uvrstitve na čakalni seznam po prenehanju veljavnosti začasnih ukrepov

Pri določanju novih terminov (za paciente, ki jim je termin odpovedan zaradi epidemije, paciente, ki so že uvrščeni na čakalni seznam in jim je bil dodeljen samo okvirni termin, ter za nove paciente, ki predložijo napotne listine po zaključku začasnih ukrepov) se uporabijo veljavna pravila o vrstnem redu.

————————————–

Objavljeno 03.04.2020 ob 11:55