Povzetek sprememb, ki veljajo za napotnice, izdane pred 29.3.2020

Posodobitev 14.5.2020 ob 17:53

Podaljšanje veljavnosti in roka za predložitev napotnic, ki ustrezajo navedenim pogojem, se bo sistemsko izvedlo v obdobju 15.5. – 17.5.2020. Trenutno spremembe še niso vidne. Po opravljenem posegu bodo spremembe pacientom vidne na portalu zVEM (https://zvem.ezdrav.si) oziroma na portalu za e-naročanje https://narocanje.ezdrav.si.

 

 

Povzetek sprememb, ki veljajo za napotnice, izdane pred 29.3.2020

Tukaj so navedene spremembe pravil v zvezi z roki predložitve in veljavnosti napotnic, ki veljajo glede na razlago Ministrstva za zdravje o ZZUSUDJZ ter spremembah pravil OZZ.

 

Roki za predložitve napotnic

– napotnice, ki so bile izdane pred 29.3.2020 in ki imajo rok za predložitev 29.3.2020 ali kasneje, se jim rok za predložitev podaljša do vključno 8.7.2020

– napotnice, ki so bile izdane po 29.3.2020 in ki imajo rok za predložitev do vključno 30.6.2020, se jim rok za predložitev podaljša do vključno 8.7.2020

– za napotnice, ki so bile izdane po 29.3.2020 in ki imajo rok za predložitev po 30.6.2020, veljajo nespremenjeni roki (24 ur za nujne napotnice, 5 dni za zelo hitre napotnice ter 15 dni za hitre in redne napotnice)

 

Veljavnost napotnic

– napotnicam, ki se jim je veljavnost iztekla med 29.3.2020 in 1.7.2020, se veljavnost podaljša na 8.7.2020

 

Glede na morebitne spremembe ukrepov po ZZUSUDJZ se navedeni datumi lahko še spremenijo.

Možnosti morebitnega samodejnega podaljšanja rokov za predložitev in veljavnost napotnic s strani sistema eNaročanja še preverjamo.

 

Podaljšanje veljavnosti in roka za predložitev napotnic, ki ustrezajo navedenim pogojem, se bo sistemsko izvedlo v obdobju 15.5. – 17.5.2020.
Trenutno spremembe še niso vidne. Po opravljenem posegu bodo spremembe pacientom vidne na portalu zVEM (https://zvem.ezdrav.si) oziroma na portalu za e-naročanje https://narocanje.ezdrav.si

Zakon o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) (ZZUSUDJZ)

Objava: http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO8183

Sprememba pravil OZZ – Navodilo za uveljavljanje pravice do zdravstvenih storitev z Napotnico

Objava: https://www.zzzs.si/ZZZS/info/egradiva.nsf/o/38FF11568D0E77C7C12577FB00426E00?