Težave prijav preko PK-NDP 10. 7. 2023

Prijava v Teleradiologijo in zVEMPlus z nekvalificiranim digitalnim potrdilom na profesionalni kartici (PK-NDP) trenutno ne deluje. Težava je na ZZZS in se rešuje.

Prijava s kvalificiranim digitalnim potrdilom (KDP) deluje.

ZZZS je odpravil napako in prijava nemoteno deluje tudi z PK-NDP.