Večkratni vnos PIN

V preteklih dneh smo pri nekaterih uporabnikih zaznali težave z
večkratnim vnosom PIN številke.
Ugotovili smo, da do težav ne prihaja zaradi napak na infrastrukturi in
centralnih komponentah eZdravja. Vseeno še vedno skupaj z ZZZS
raziskujemo možne vzroke za težave in intenzivno iščemo rešitev. Dokler
ne najdemo rešitve bomo o ugotovitvah sproti obveščali uporabnike in
ponudnike programske opreme.

 

Objavljeno: 23.10.2019 – 12:31