Vzdrževalna dela DRC Maribor 15.05.2020

15.5.2020 bodo od 22:00 do 16.5. 00:30am potekala vzdrževalna dela na IT
infrastrukturi v DRC Maribor. Ocenjujemo, da ne bo motenj v delovanju
aplikacije v PDC Ljubljana.