Vzdrževalna dela DRC Maribor 19.05.2020

19.5.2020 bodo od 10:00 do 14:00 potekala vzdrževalna dela na IT
infrastrukturi v DRC Maribor. Ocenjujemo, da ne bo vpliva na delovanje
aplikacij v PDC Ljubljana.