Vzdrževalna dela na IKT infrastrukturi, 24.11.2020

24.11.2020 bodo od 9:00 do 16:30 potekala vzdrževalna dela na IKT infrastrukturi v PDC Ljubljana.
V času vzdrževalnih del bo prišlo bo do 4 urnih motenj v delovanju aplikacije IPPO od 9:00 do 13:00.