Vzdrževalna dela na IKT infrastrukturi v PDC LJ,01.12.2020

1.12.2020 bodo od 9:00 do 19:00 in 22:00 do 2.12.2020 do 00:30 potekala vzdrževalna dela na IKT infrastrukturi v PDC Ljubljana. 1.12.2020 bo med 22:00 in 2.12.2020 00:30 prišlo do uro in pol trajajočih motenj v delovanju aplikacije RPPE, eRecepti, VS, eNaročanje, zVem in IPPO. Ob 22:00 bo prišlo do petminutnih motenj na aplikaciji IHAdapter.