Vzdrževalna dela na IKT infrastrukturiv DRC MB, 17.11.2020

17.11.2020 bodo od 22:00 do 23:30 potekala vzdrževalna dela na IKT infrastrukturi v DRC MB. Prišlo bo do 10 minutnih motenj v delovanju aplikacije RPPE.