Vzdrževalna dela na IKT infrastrukturiv DRC MB, 18.11.2020 in 19.11.2020

18.11.2020 in 19.11.2020 bodo od 22:00 do 00:00 potekala vzdrževalna dela na IKT infrastrukturi v PDC Ljubljana DRC Maribor. 18.11.2020 bo prišlo bo do 120 minutnih motenj v delovanju aplikacije RPPE. 19.11.2020 bo prišlo bo do 10 minutnih motenj v delovanju aplikacije RPPE.